Ne rezervăm dreptul de a face modificări în conținutul şi aspectul aplicației, inclusiv în ceea ce privește produsele şi serviciile pe care le oferim prin intermediul acesteia, fără a vă anunța în prealabil despre aceste modificări.

   Chiar dacă la realizarea acestei aplicații s-au luat toate măsurile pentru a preveni greșelile, pot totuși să se strecoare anumite greșeli. Pentru toate acestea, MUZEUL JUDEȚEAN SATU MARE nu poate fi trasă la răspundere.

   Pentru corectitudinea conținutului redacțional al link-urilor externe sau informațiile oferite de către acestea, MUZEUL JUDEȚEAN SATU MARE nu este răspunzătoare.

   Conținutul acestei aplicații / site, grafica, textele, fișierele video sau audio, fotografiile, softul şi bazele de date, ca şi orice alte materiale postate pe site, sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea al MUZEUL JUDEȚEAN SATU MARE.

   Orice utilizator are posibilitatea de a încarcă în această aplicație fotografii, texte și trasee, utilizatorul purtând întreaga răspundere pentru aceste date şi fotografii. MUZEUL JUDEȚEAN SATU MARE  recunoaște și respectă dreptul de proprietate intelectuală al titularului/autorului fotografiilor și informațiilor încărcate pe acest site / aplicație.

   Utilizatorul este obligat să încarce numai fotografii, texte și trasee asupra cărora deține dreptul de proprietate intelectuală. În cazul în care utilizatorul nu deține dreptul de proprietate asupra fotografiilor și informațiilor încărcate pe acest site / aplicație, utilizatorul care a procedat la încărcarea acestora, poartă întreaga răspundere pentru încărcarea efectuată.

   Ca urmare a acceptării acestor termeni și condiții, utilizatorul (persoana titulară a  dreptului de autor asupra fotografiilor, textelor și traseelor încărcate) își dă acordul expres în sensul  utilizării gratuite viitoare de către MUZEUL JUDEȚEAN SATU MARE a acestora (prin aducere la cunoștința publică, reproducere, modificare, multiplicare, comercializare, etc) în site-uri, produse print și online, fără ca această utilizare să conducă la schimbarea titularului dreptului de proprietate intelectuală. 

   Utilizarea aplicației CoolMuseums poate fi realizată numai după acceptarea de  către client a permisiunilor: camera foto (accesul la camera fiind solicitat doar când se  utilizează opțiunea de scanare a codurilor QR), locație (verificata în secțiunea ghidare traseu), stare si identitate telefon (IMEI-ul este necesar pentru activarea aplicației CoolMuseums).

   MUZEUL JUDEȚEAN SATU MARE cu sediul în Satu Mare, Bdul V. Lucaciu, Nr.21, jud. Satu Mare, adresa email: muzeusm@gmail.com, telefon: 004 0261 737526 reprezentată prin Dr. Liviu Marta în calitate de manager.

   Conform, cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, MUZEUL JUDEȚEAN SATU MARE se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoană.

   Scopul colectării datelor este de a putea salva preferințele utilizatorilor din aplicația mobilă, pentru a putea crea statistici de utilizare a aplicației / site-ului, precum și de a răspunde întrebărilor/sugestiilor/sesizărilor.

   Datele personale obținute direct de la dumneavoastră sunt prelucrate exclusiv în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre asumate.

   În respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, MUZEUL JUDEȚEAN SATU MARE colectează și prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal: nume și prenume, nr. de telefon, adresa de e-mail, salvare preferințe (POI, limba localizării aplicației) date care fac obiectul unei prelucrări adecvate, pertinente și neexcesive raportat la scopul colectării acestora.

   Prin furnizarea acestor date vă exprimați acordul expres de colectare și prelucrare a acestora în scopurile mai sus menționate.

   Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, MUZEUL JUDEȚEAN SATU MARE nu colectează nici un fel de date cu caracter special (legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice sau de natura similara, de apartenenta sindicala, datele cu caracter personal privind starea de sănătate sau viaţa sexuala, precum nici date având funcție de identificare de aplicabilitate generala cum este codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate).

   Dacă unele din datele comunicate de dumneavoastră sunt incorecte sau se modifică, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

   Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, orice persoana beneficiază de dreptul de acces și de a fi informat cu privire la datele personale colectate, dreptul la rectificarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiției. Totodată, orice persoană are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care o privesc şi să solicite ștergerea acestora, exercitarea acestui drept conducând la încheierea operațiunilor de prelucrare.

   Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către MUZEUL JUDEȚEAN SATU MARE sau instituțiilor competente din România.

   Informațiile colectate și prelucrate nu vor fi dezvăluite decât persoanelor vizate și persoanelor împuternicite de către MUZEUL JUDEȚEAN SATU MARE.

   Garanția care însoțește dezvăluirea datelor către terți este dată de consimțământul persoanei vizate.

   Datele colectate și prelucrate nu vor face obiectul nici unui transfer de date în străinătate.

   Datele cu caracter personal, colectate de MUZEUL JUDEȚEAN SATU MARE, vor fi prelucrate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, pe perioada necesară preluării.

   Conform art. 12 al 1 din Legea nr. 506 din 2004, MUZEUL JUDEȚEAN SATU MARE oferă persoanelor vizate aflate în baza de date informații cu privire la noile produse/servicii exclusiv prin intermediul aplicației / site-ului, sau e-mail doar în cazul în care persoanele au optat pentru aceasta opțiune în mod expres.